برچسب: کود دامی پوسیده

کود پوسیده | کود دامی پوسیده

کود دامی پوسیده

بهترین و مناسب ترین کود برای تقویت گیاهانتان کود دامی میباشد . اما خیلی مهم است که کود دامی ای که استفاده میکنید تازه است یا کهنه این نکته خیلی مهم است چرا که کود دامی تازه اوره خیلی زیادی دارد و به گیاه آسیب جدی میزند. پس کود دامی پوسیده و کهنه مناسب ترین […]