برای خرید کود پشت سرند با شماره های داخل سایت سایبان سبز (تماس با ما) تماس بگیرید.

 

این نوع کود که بعد از سرند شدن کود معمولی به دست می آید و دارایی دانه بندی درشت می باشد.

مصارف این نوع کود بیشتر در جنگل ها, فضاها ی سبز شیبدار ومناطقی که دارایی بارندگی شدید می باشد معمولا استفاده می گردد.