برای خرید کود بسته بندی با شماره های داخل سایت سایبان سبز (تماس با ما) تماس بگیرید.

 

کودی که بعد از گذراندن فراینده آسیاب ,مراحل آزمایشگاهی وQ.C قابلیت بسته بندی را پیدا می کند این نوع کود که دارای آنالیز مورد قبول می باشد جهت صادرات به کشورهای قطر,عراق ودر داخل بیشتر جهت ادارات ,آپارتمانها , برجهای مسکونی , کاخ موزه ها شهرهای ماند کیش ,قشم ….

مورد استفاده قرار میگیرد.