برای خرید کود آسیابی با شماره های داخل سایت سایبان سبز (تماس با ما) تماس بگیرید.

 

کود که بعداز سرند شدن قابلیت آسیاب شدن را دارد. در صورت تاید Q.C

این نوع کود که دارای دانه بندی مشخص وکاملا پودر می باشد که همین امر باعث از بین رفتن بوی بعد وگازهای موجود نیز می شود. فرایندتولیداین نوع کود ,آن را به بهترین نوع کود در حال حاضر تبدیل کرده.

که طیف وسیع راشامل می شود از جمله کاشته چمن ,گلهای آپارتمانی درخچه های زینتی که این کود بیشتر به صورت بسته بندی استفاده میشود.